kích thủy lực

kích thủy lực

CÔNG TY TNHH LÊ NGÔ PHÁT chuyên cung cấp thiết bị kích thủy lực các loại:

KÍCH THỦY LỰC 1 CHIỀU HỒI VỀ BẰNG TẢI CSE SERIAL (SINGLE-ACTING CYLINDERS WITH LOAD RETURN SERIES CSE):

 

Thông số kỹ thuật kích thủy lực 1 chiều hồi về bằng tải của nhà sản xuất F.P.T (Fluid Power Technology S.r.l) ITALY:

Tên gọi và từ khóa tìm kiếm các loại kích thủy lực 1 chiều hồi về bằng tải của hãng F.P.T (Fluid Power Technology S.r.l) ITALY:

Model CSE-10/50: kích thủy lực 1 chiều 10 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng tải 10 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 10 tấn hành trình 50mm, kích 10 tấn hành trình 50mm, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 50mm

Model CSE-20/50: kích thủy lực 1 chiều 20 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng tải 20 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 20 tấn hành trình 50mm, kích 20 tấn hành trình 50mm, kích 1 chiều 20 tấn hành trình 50mm

Model CSE-30/50: kích thủy lực 1 chiều 30 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng tải 30 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 30 tấn hành trình 50mm, kích 30 tấn hành trình 50mm, kích 1 chiều 30 tấn hành trình 50mm

Model CSE-30/100: kích thủy lực 1 chiều 30 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng tải 30 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 30 tấn hành trình 100mm, kích 30 tấn hành trình 100mm, kích 1 chiều 30 tấn hành trình 100mm

Model CSE-50/50: kích thủy lực 1 chiều 50 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng tải 50 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 50 tấn hành trình 50mm, kích 50 tấn hành trình 50mm, kích 1 chiều 50 tấn hành trình 50mm

Model CSE-50/100: kích thủy lực 1 chiều 50 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng tải 50 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 50 tấn hành trình 100mm, kích 50 tấn hành trình 100mm, kích 1 chiều 50 tấn hành trình 100mm

Model CSE-50/150: kích thủy lực 1 chiều 50 tấn hành trình 150mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng tải 50 tấn hành trình 150mm, kích thủy lực 50 tấn hành trình 150mm, kích 50 tấn hành trình 150mm, kích 1 chiều 50 tấn hành trình 150mm

Model CSE-100/50: kích thủy lực 1 chiều 100 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng tải 100 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 100 tấn hành trình 50mm, kích 100 tấn hành trình 50mm, kích 1 chiều 100 tấn hành trình 50mm

Model CSE-100/100: kích thủy lực 1 chiều 100 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng tải 100 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 100 tấn hành trình 100mm, kích 100 tấn hành trình 100mm, kích 1 chiều 100 tấn hành trình 100mm

Model CSE-100/150: kích thủy lực 1 chiều 100 tấn hành trình 150mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng tải 100 tấn hành trình 150mm, kích thủy lực 100 tấn hành trình 150mm, kích 100 tấn hành trình 150mm, kích 1 chiều 100 tấn hành trình 150mm

Model CSE-150/50: kích thủy lực 1 chiều 150 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng tải 150 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 150 tấn hành trình 50mm, kích 150 tấn hành trình 50mm, kích 1 chiều 150 tấn hành trình 50mm

Model CSE-150/100: kích thủy lực 1 chiều 150 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng tải 150 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 150 tấn hành trình 100mm, kích 150 tấn hành trình 100mm, kích 1 chiều 150 tấn hành trình 100mm

Model CSE-150/150: kích thủy lực 1 chiều 150 tấn hành trình 150mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng tải 150 tấn hành trình 150mm, kích thủy lực 150 tấn hành trình 150mm, kích 150 tấn hành trình 150mm, kích 1 chiều 150 tấn hành trình 150mm

Model CSE-150/200: kích thủy lực 1 chiều 150 tấn hành trình 200mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng tải 150 tấn hành trình 200mm, kích thủy lực 150 tấn hành trình 200mm, kích 150 tấn hành trình 200mm, kích 1 chiều 150 tấn hành trình 200mm

Model CSE-200/50: kích thủy lực 1 chiều 200 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng tải 200 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 200 tấn hành trình 50mm, kích 200 tấn hành trình 50mm, kích 1 chiều 200 tấn hành trình 50mm

Model CSE-200/150: kích thủy lực 1 chiều 200 tấn hành trình 150mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng tải 200 tấn hành trình 150mm, kích thủy lực 200 tấn hành trình 150mm, kích 200 tấn hành trình 150mm, kích 1 chiều 200 tấn hành trình 150mm

Model CSE-200/200: kích thủy lực 1 chiều 200 tấn hành trình 200mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng tải 200 tấn hành trình 200mm, kích thủy lực 200 tấn hành trình 200mm, kích 200 tấn hành trình 200mm, kích 1 chiều 200 tấn hành trình 200mm

Model CSE-250/150: kích thủy lực 1 chiều 250 tấn hành trình 150mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng tải 250 tấn hành trình 150mm, kích thủy lực 250 tấn hành trình 150mm, kích 250 tấn hành trình 150mm, kích 1 chiều 250 tấn hành trình 150mm

Model CSE-250/250: kích thủy lực 1 chiều 250 tấn hành trình 250mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng tải 250 tấn hành trình 250mm, kích thủy lực 250 tấn hành trình 250mm, kích 250 tấn hành trình 250mm, kích 1 chiều 250 tấn hành trình 250mm

Model CSE-300/150: kích thủy lực 1 chiều 300 tấn hành trình 150mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng tải 300 tấn hành trình 150mm, kích thủy lực 300 tấn hành trình 150mm, kích 300 tấn hành trình 150mm, kích 1 chiều 300 tấn hành trình 150mm

Model CSE-300/250: kích thủy lực 1 chiều 300 tấn hành trình 250mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng tải 300 tấn hành trình 250mm, kích thủy lực 300 tấn hành trình 250mm, kích 300 tấn hành trình 250mm, kích 1 chiều 300 tấn hành trình 250mm

Model CSE-400/150: kích thủy lực 1 chiều 400 tấn hành trình 150mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng tải 400 tấn hành trình 150mm, kích thủy lực 400 tấn hành trình 150mm, kích 400 tấn hành trình 150mm, kích 1 chiều 400 tấn hành trình 150mm

Model CSE-400/250: kích thủy lực 1 chiều 400 tấn hành trình 250mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng tải 400 tấn hành trình 250mm, kích thủy lực 400 tấn hành trình 250mm, kích 400 tấn hành trình 250mm, kích 1 chiều 400 tấn hành trình 250mm

Model CSE-500/150: kích thủy lực 1 chiều 500 tấn hành trình 150mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng tải 500 tấn hành trình 150mm, kích thủy lực 500 tấn hành trình 150mm, kích 500 tấn hành trình 150mm, kích 1 chiều 500 tấn hành trình 150mm

Model CSE-500/250: kích thủy lực 1 chiều 500 tấn hành trình 250mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng tải 500 tấn hành trình 250mm, kích thủy lực 500 tấn hành trình 250mm, kích 500 tấn hành trình 250mm, kích 1 chiều 500 tấn hành trình 250mm

Model CSE-600/150: kích thủy lực 1 chiều 600 tấn hành trình 150mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng tải 600 tấn hành trình 150mm, kích thủy lực 600 tấn hành trình 150mm, kích 600 tấn hành trình 150mm, kích 1 chiều 600 tấn hành trình 150mm

Model CSE-600/250: kích thủy lực 1 chiều 600 tấn hành trình 250mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng tải 600 tấn hành trình 250mm, kích thủy lực 600 tấn hành trình 250mm, kích 600 tấn hành trình 250mm, kích 1 chiều 600 tấn hành trình 250mm

Với các yêu cầu đối với kích thủy lực lùn có tải trọng và hành trình khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 0932182327 để được cung cấp thông số kỹ thuật và báo giá cụ thể.

KÍCH THỦY LỰC 1 CHIỀU HỒI VỀ BẰNG LÒ XO CRM SERIAL (SINGLE-ACTING CYLINDERS WITH SPRING RETURN CRM SERIAL):

 

Thông số kỹ thuật kích thủy lực 1 chiều hồi về bằng lò xo của nhà sản xuất F.P.T (Fluid Power Technology S.r.l) ITALY:

Tên gọi các loại kích thủy lực 1 chiều hồi về bằng lò xo của hãng F.P.T (Fluid Power Technology S.r.l) ITALY:

Model CRM-5/25: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 5 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 5 tấn, kích thủy lực 5 tấn, kích 5 tấn, kích 1 chiều 5 tấn hành trình 25mm, kích thủy lực 1 chiều 5 tấn hành trình 25mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 5 tấn hành trình 25mm, kích thủy lực 5 tấn hành trình 25mm, kích 5 tấn hành trình 25mm, kích 1 chiều 5 tấn hành trình 25mm.

Model CRM-5/75: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 5 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 5 tấn, kích thủy lực 5 tấn, kích 5 tấn, kích 1 chiều 5 tấn hành trình 75mm, kích thủy lực 1 chiều 5 tấn hành trình 75mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 5 tấn hành trình 75mm, kích thủy lực 5 tấn hành trình 75mm, kích 5 tấn hành trình 75mm, kích 1 chiều 5 tấn hành trình 75mm.

Model CRM-5/125: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 5 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 5 tấn, kích thủy lực 5 tấn, kích 5 tấn, kích 1 chiều 5 tấn hành trình 125mm, kích thủy lực 1 chiều 5 tấn hành trình 125mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 5 tấn hành trình 125mm, kích thủy lực 5 tấn hành trình 125mm, kích 5 tấn hành trình 125mm, kích 1 chiều 5 tấn hành trình 125mm.

Model CRM-5/175: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 5 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 5 tấn, kích thủy lực 5 tấn, kích 5 tấn, kích 1 chiều 5 tấn hành trình 175mm, kích thủy lực 1 chiều 5 tấn hành trình 175mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 5 tấn hành trình 175mm, kích thủy lực 5 tấn hành trình 175mm, kích 5 tấn hành trình 175mm, kích 1 chiều 5 tấn hành trình 175mm.

Model CRM-5/230: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 5 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 5 tấn, kích thủy lực 5 tấn, kích 5 tấn, kích 1 chiều 5 tấn hành trình 230mm, kích thủy lực 1 chiều 5 tấn hành trình 230mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 5 tấn hành trình 230mm, kích thủy lực 5 tấn hành trình 230mm, kích 5 tấn hành trình 230mm, kích 1 chiều 5 tấn hành trình 230mm.

Model CRM-10/25: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn, kích thủy lực 10 tấn, kích 10 tấn, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 25mm, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn hành trình 25mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn hành trình 25mm, kích thủy lực 10 tấn hành trình 25mm, kích 10 tấn hành trình 25mm, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 25mm.

Model CRM-10/50: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn, kích thủy lực 10 tấn, kích 10 tấn, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 10 tấn hành trình 50mm, kích 10 tấn hành trình 50mm, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 50mm.

Model CRM-10/100: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn, kích thủy lực 10 tấn, kích 10 tấn, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 10 tấn hành trình 100mm, kích 10 tấn hành trình 100mm, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 100mm.

Model CRM-10/160: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn, kích thủy lực 10 tấn, kích 10 tấn, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 160mm, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn hành trình 160mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn hành trình 160mm, kích thủy lực 10 tấn hành trình 160mm, kích 10 tấn hành trình 160mm, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 160mm.

Model CRM-10/200: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn, kích thủy lực 10 tấn, kích 10 tấn, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 200mm, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn hành trình 200mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn hành trình 200mm, kích thủy lực 10 tấn hành trình 200mm, kích 10 tấn hành trình 200mm, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 200mm.

Model CRM-10/260: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn, kích thủy lực 10 tấn, kích 10 tấn, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 260mm, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn hành trình 260mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn hành trình 260mm, kích thủy lực 10 tấn hành trình 260mm, kích 10 tấn hành trình 260mm, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 260mm.

Model CRM-10/300: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn, kích thủy lực 10 tấn, kích 10 tấn, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 300mm, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn hành trình 300mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn hành trình 300mm, kích thủy lực 10 tấn hành trình 300mm, kích 10 tấn hành trình 300mm, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 300mm.

Model CRM-10/355: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn, kích thủy lực 10 tấn, kích 10 tấn, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 355mm, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn hành trình 355mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn hành trình 355mm, kích thủy lực 10 tấn hành trình 355mm, kích 10 tấn hành trình 355mm, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 355mm.

Model CRM-15/50: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 15 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 15 tấn, kích thủy lực 15 tấn, kích 15 tấn, kích 1 chiều 15 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều 15 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 15 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 15 tấn hành trình 50mm, kích 15 tấn hành trình 50mm, kích 1 chiều 15 tấn hành trình 50mm.

Model CRM-15/100: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 15 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 15 tấn, kích thủy lực 15 tấn, kích 15 tấn, kích 1 chiều 15 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 1 chiều 15 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 15 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 15 tấn hành trình 100mm, kích 15 tấn hành trình 100mm, kích 1 chiều 15 tấn hành trình 100mm.

Model CRM-15/160: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 15 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 15 tấn, kích thủy lực 15 tấn, kích 15 tấn, kích 1 chiều 15 tấn hành trình 160mm, kích thủy lực 1 chiều 15 tấn hành trình 160mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 15 tấn hành trình 160mm, kích thủy lực 15 tấn hành trình 160mm, kích 15 tấn hành trình 160mm, kích 1 chiều 15 tấn hành trình 160mm.

Model CRM-15/260: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 15 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 15 tấn, kích thủy lực 15 tấn, kích 15 tấn, kích 1 chiều 15 tấn hành trình 260mm, kích thủy lực 1 chiều 15 tấn hành trình 260mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 15 tấn hành trình 260mm, kích thủy lực 15 tấn hành trình 260mm, kích 15 tấn hành trình 260mm, kích 1 chiều 15 tấn hành trình 260mm.

Model CRM-15/360: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 15 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 15 tấn, kích thủy lực 15 tấn, kích 15 tấn, kích 1 chiều 15 tấn hành trình 360mm, kích thủy lực 1 chiều 15 tấn hành trình 360mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 15 tấn hành trình 360mm, kích thủy lực 15 tấn hành trình 360mm, kích 15 tấn hành trình 360mm, kích 1 chiều 15 tấn hành trình 360mm.

Model CRM-25/25: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn, kích thủy lực 25 tấn, kích 25 tấn, kích 1 chiều 25 tấn hành trình 25mm, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn hành trình 25mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn hành trình 25mm, kích thủy lực 25 tấn hành trình 25mm, kích 25 tấn hành trình 25mm, kích 1 chiều 25 tấn hành trình 25mm.

Model CRM-25/50: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn, kích thủy lực 25 tấn, kích 25 tấn, kích 1 chiều 25 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 25 tấn hành trình 50mm, kích 25 tấn hành trình 50mm, kích 1 chiều 25 tấn hành trình 50mm.

Model CRM-25/100: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn, kích thủy lực 25 tấn, kích 25 tấn, kích 1 chiều 25 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 25 tấn hành trình 100mm, kích 25 tấn hành trình 100mm, kích 1 chiều 25 tấn hành trình 100mm.

Model CRM-25/160: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn, kích thủy lực 25 tấn, kích 25 tấn, kích 1 chiều 25 tấn hành trình 160mm, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn hành trình 160mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn hành trình 160mm, kích thủy lực 25 tấn hành trình 160mm, kích 25 tấn hành trình 160mm, kích 1 chiều 25 tấn hành trình 160mm.

Model CRM-25/200: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn, kích thủy lực 25 tấn, kích 25 tấn, kích 1 chiều 25 tấn hành trình 200mm, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn hành trình 200mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn hành trình 200mm, kích thủy lực 25 tấn hành trình 200mm, kích 25 tấn hành trình 200mm, kích 1 chiều 25 tấn hành trình 200mm.

Model CRM-25/260: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn, kích thủy lực 25 tấn, kích 25 tấn, kích 1 chiều 25 tấn hành trình 260mm, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn hành trình 260mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn hành trình 260mm, kích thủy lực 25 tấn hành trình 260mm, kích 25 tấn hành trình 260mm, kích 1 chiều 25 tấn hành trình 260mm.

Model CRM-25/300: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn, kích thủy lực 25 tấn, kích 25 tấn, kích 1 chiều 25 tấn hành trình 300mm, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn hành trình 300mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn hành trình 300mm, kích thủy lực 25 tấn hành trình 300mm, kích 25 tấn hành trình 300mm, kích 1 chiều 25 tấn hành trình 300mm.

Model CRM-25/360: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn, kích thủy lực 25 tấn, kích 25 tấn, kích 1 chiều 25 tấn hành trình 360mm, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn hành trình 360mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn hành trình 360mm, kích thủy lực 25 tấn hành trình 360mm, kích 25 tấn hành trình 360mm, kích 1 chiều 25 tấn hành trình 360mm.

Model CRM-30/210: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 30 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 30 tấn, kích thủy lực 30 tấn, kích 30 tấn, kích 1 chiều 30 tấn hành trình 210mm, kích thủy lực 1 chiều 30 tấn hành trình 210mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 30 tấn hành trình 210mm, kích thủy lực 30 tấn hành trình 210mm, kích 30 tấn hành trình 210mm, kích 1 chiều 30 tấn hành trình 210mm.

Model CRM-50/50: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 50 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 50 tấn, kích thủy lực 50 tấn, kích 50 tấn, kích 1 chiều 50 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều 50 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 50 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 50 tấn hành trình 50mm, kích 50 tấn hành trình 50mm, kích 1 chiều 50 tấn hành trình 50mm.

Model CRM-50/100: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 50 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 50 tấn, kích thủy lực 50 tấn, kích 50 tấn, kích 1 chiều 50 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 1 chiều 50 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 50 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 50 tấn hành trình 100mm, kích 50 tấn hành trình 100mm, kích 1 chiều 50 tấn hành trình 100mm.

Model CRM-50/160: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 50 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 50 tấn, kích thủy lực 50 tấn, kích 50 tấn, kích 1 chiều 50 tấn hành trình 160mm, kích thủy lực 1 chiều 50 tấn hành trình 160mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 50 tấn hành trình 160mm, kích thủy lực 50 tấn hành trình 160mm, kích 50 tấn hành trình 160mm, kích 1 chiều 50 tấn hành trình 160mm.

Model CRM-50/300: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 50 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 50 tấn, kích thủy lực 50 tấn, kích 50 tấn, kích 1 chiều 50 tấn hành trình 330mm, kích thủy lực 1 chiều 50 tấn hành trình 330mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 50 tấn hành trình 330mm, kích thủy lực 50 tấn hành trình 330mm, kích 50 tấn hành trình 330mm, kích 1 chiều 50 tấn hành trình 330mm.

Model CRM-100/100: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 100 tấn, kích thủy lực 100 tấn, kích 100 tấn, kích 1 chiều 100 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 1 chiều 100 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 100 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 100 tấn hành trình 100mm, kích 100 tấn hành trình 100mm, kích 1 chiều 100 tấn hành trình 100mm.

Model CRM-100/170: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 100 tấn, kích thủy lực 100 tấn, kích 100 tấn, kích 1 chiều 100 tấn hành trình 170mm, kích thủy lực 1 chiều 100 tấn hành trình 170mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 100 tấn hành trình 170mm, kích thủy lực 100 tấn hành trình 170mm, kích 100 tấn hành trình 170mm, kích 1 chiều 100 tấn hành trình 170mm.

Model CRM-100/260: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 100 tấn, kích thủy lực 100 tấn, kích 100 tấn, kích 1 chiều 100 tấn hành trình 260mm, kích thủy lực 1 chiều 100 tấn hành trình 260mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 100 tấn hành trình 260mm, kích thủy lực 100 tấn hành trình 260mm, kích 100 tấn hành trình 260mm, kích 1 chiều 100 tấn hành trình 260mm.

Với các yêu cầu đối với kích thủy lực lùn có tải trọng và hành trình khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 0932182327 để được cung cấp thông số kỹ thuật và báo giá cụ thể.

KÍCH THỦY LỰC ĐĨA LÙN HỒI VỀ BẰNG LÒ XO CRM XP SERIAL (EXTRA FLAT, SINGLE-ACTING CYLINDERS WITH SPRING RETURN SERIAL CRM XP):

Thông số kỹ thuật kích thủy lực đĩa lùn 1 chiều hồi về bằng lò xo của nhà sản xuất F.P.T (Fluid Power Technology S.r.l) ITALY:

Tên gọi các loại kích thủy lực 1 chiều đĩa lùn về bằng lò xo của hãng F.P.T (Fluid Power Technology S.r.l) ITALY:

Model CRM-5/6-XP: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 5 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 5 tấn, kích thủy lực 5 tấn, kích 5 tấn, kích 1 chiều 5 tấn, kích thủy lực đĩa lùn, kích thủy lực 1 chiều đĩa lùn 5 tấn, kích thủy lực đĩa lùn 5 tấn, kích đĩa lùn 5 tấn, kích đĩa lùn 1 chiều 5 tấn, kích thủy lực 1 chiều 5 tấn hành trình 6mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 5 tấn hành trình 6mm, kích thủy lực 5 tấn hành trình 6mm, kích 5 tấn hành trình 6mm, kích 1 chiều 5 tấn hành trình 6mm, kích thủy lực 1 chiều đĩa lùn 5 tấn hành trình 6mm, kích thủy lực đĩa lùn 5 tấn hành trình 6mm, kích đĩa lùn 5 tấn hành trình 6mm, kích đĩa lùn 1 chiều 5 tấn hành trình 6mm

Model CRM-5/15-XP: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 5 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 5 tấn, kích thủy lực 5 tấn, kích 5 tấn, kích 1 chiều 5 tấn, kích thủy lực đĩa lùn, kích thủy lực 1 chiều đĩa lùn 5 tấn, kích thủy lực đĩa lùn 5 tấn, kích đĩa lùn 5 tấn, kích đĩa lùn 1 chiều 5 tấn, kích thủy lực 1 chiều 5 tấn hành trình 15mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 5 tấn hành trình 15mm, kích thủy lực 5 tấn hành trình 15mm, kích 5 tấn hành trình 15mm, kích 1 chiều 5 tấn hành trình 15mm, kích thủy lực 1 chiều đĩa lùn 5 tấn hành trình 15mm, kích thủy lực đĩa lùn 5 tấn hành trình 15mm, kích đĩa lùn 5 tấn hành trình 15mm, kích đĩa lùn 1 chiều 5 tấn hành trình 15mm.

Model CRM-10/10-XP: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn, kích thủy lực 10 tấn, kích 10 tấn, kích 1 chiều 10 tấn, kích thủy lực đĩa lùn, kích thủy lực 1 chiều đĩa lùn 10 tấn, kích thủy lực đĩa lùn 10 tấn, kích đĩa lùn 10 tấn, kích đĩa lùn 1 chiều 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn hành trình 10mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn hành trình 10mm, kích thủy lực 10 tấn hành trình 10mm, kích 10 tấn hành trình 10mm, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 10mm, kích thủy lực 1 chiều đĩa lùn 10 tấn hành trình 10mm, kích thủy lực đĩa lùn 10 tấn hành trình 10mm, kích đĩa lùn 10 tấn hành trình 10mm, kích đĩa lùn 1 chiều 10 tấn hành trình 10mm.

Model CRM-20/10-XP: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 20 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 20 tấn, kích thủy lực 20 tấn, kích 20 tấn, kích 1 chiều 20 tấn, kích thủy lực đĩa lùn, kích thủy lực 1 chiều đĩa lùn 20 tấn, kích thủy lực đĩa lùn 20 tấn, kích đĩa lùn 20 tấn, kích đĩa lùn 1 chiều 20 tấn, kích thủy lực 1 chiều 20 tấn hành trình 10mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 20 tấn hành trình 10mm, kích thủy lực 20 tấn hành trình 10mm, kích 20 tấn hành trình 10mm, kích 1 chiều 20 tấn hành trình 10mm, kích thủy lực 1 chiều đĩa lùn 20 tấn hành trình 10mm, kích thủy lực đĩa lùn 20 tấn hành trình 10mm, kích đĩa lùn 20 tấn hành trình 10mm, kích đĩa lùn 1 chiều 20 tấn hành trình 10mm.

Model CRM-30/10-XP: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 30 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 30 tấn, kích thủy lực 30 tấn, kích 30 tấn, kích 1 chiều 30 tấn, kích thủy lực đĩa lùn, kích thủy lực 1 chiều đĩa lùn 30 tấn, kích thủy lực đĩa lùn 30 tấn, kích đĩa lùn 30 tấn, kích đĩa lùn 1 chiều 30 tấn, kích thủy lực 1 chiều 30 tấn hành trình 30mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 30 tấn hành trình 10mm, kích thủy lực 30 tấn hành trình 10mm, kích 30 tấn hành trình 10mm, kích 1 chiều 30 tấn hành trình 10mm, kích thủy lực 1 chiều đĩa lùn 30 tấn hành trình 10mm, kích thủy lực đĩa lùn 30 tấn hành trình 10mm, kích đĩa lùn 30 tấn hành trình 10mm, kích đĩa lùn 1 chiều 30 tấn hành trình 10mm.

Model CRM-50/10-XP: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 50 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 50 tấn, kích thủy lực 50 tấn, kích 50 tấn, kích 1 chiều 50 tấn, kích thủy lực đĩa lùn, kích thủy lực 1 chiều đĩa lùn 50 tấn, kích thủy lực đĩa lùn 50 tấn, kích đĩa lùn 50 tấn, kích đĩa lùn 1 chiều 50 tấn, kích thủy lực 1 chiều 50 tấn hành trình 10mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 50 tấn hành trình 10mm, kích thủy lực 50 tấn hành trình 10mm, kích 50 tấn hành trình 10mm, kích 1 chiều 20 tấn hành trình 10mm, kích thủy lực 1 chiều đĩa lùn 20 tấn hành trình 10mm, kích thủy lực đĩa lùn 20 tấn hành trình 10mm, kích đĩa lùn 50 tấn hành trình 10mm, kích đĩa lùn 1 chiều 50 tấn hành trình 10mm.

Model CRM-75/10-XP: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 75 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 75 tấn, kích thủy lực 75 tấn, kích 75 tấn, kích 1 chiều 75 tấn, kích thủy lực đĩa lùn, kích thủy lực 1 chiều đĩa lùn 75 tấn, kích thủy lực đĩa lùn 75 tấn, kích đĩa lùn 75 tấn, kích đĩa lùn 1 chiều 75 tấn, kích thủy lực 1 chiều 75 tấn hành trình 10mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 75 tấn hành trình 10mm, kích thủy lực 75 tấn hành trình 10mm, kích 75 tấn hành trình 10mm, kích 1 chiều 75 tấn hành trình 10mm, kích thủy lực 1 chiều đĩa lùn 75 tấn hành trình 10mm, kích thủy lực đĩa lùn 75 tấn hành trình 10mm, kích đĩa lùn 75 tấn hành trình 10mm, kích đĩa lùn 1 chiều 75 tấn hành trình 10mm.

Model CRM-100/10-XP: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 100 tấn, kích thủy lực 100 tấn, kích 100 tấn, kích 1 chiều 100 tấn, kích thủy lực đĩa lùn, kích thủy lực 1 chiều đĩa lùn 100 tấn, kích thủy lực đĩa lùn 100 tấn, kích đĩa lùn 100 tấn, kích đĩa lùn 1 chiều 100 tấn, kích thủy lực 1 chiều 100 tấn hành trình 10mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 100 tấn hành trình 10mm, kích thủy lực 100 tấn hành trình 10mm, kích 100 tấn hành trình 10mm, kích 1 chiều 100 tấn hành trình 10mm, kích thủy lực 1 chiều đĩa lùn 100 tấn hành trình 10mm, kích thủy lực đĩa lùn 100 tấn hành trình 10mm, kích đĩa lùn 100 tấn hành trình 10mm, kích đĩa lùn 1 chiều 100 tấn hành trình 10mm.

Model CRM-150/14-XP: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 150 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 150 tấn, kích thủy lực 150 tấn, kích 150 tấn, kích 1 chiều 150 tấn, kích thủy lực đĩa lùn, kích thủy lực 1 chiều đĩa lùn 150 tấn, kích thủy lực đĩa lùn 150 tấn, kích đĩa lùn 150 tấn, kích đĩa lùn 1 chiều 150 tấn, kích thủy lực 1 chiều 150 tấn hành trình 14mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 150 tấn hành trình 14mm, kích thủy lực 150 tấn hành trình 14mm, kích 150 tấn hành trình 14mm, kích 1 chiều 150 tấn hành trình 14mm, kích thủy lực 1 chiều đĩa lùn 150 tấn hành trình 14mm, kích thủy lực đĩa lùn 150 tấn hành trình 14mm, kích đĩa lùn 150 tấn hành trình 14mm, kích đĩa lùn 1 chiều 150 tấn hành trình 14mm.

Với các yêu cầu đối với kích thủy lực lùn có tải trọng và hành trình khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 0932182327 để được cung cấp thông số kỹ thuật và báo giá cụ thể.

KÍCH THỦY LỰC LÙN CRM-C SERIAL (COMPACT, SINGLE-ACTING CYLINDERS WITH SPRING RETURN CRM-C SERIAL):

Thông số kỹ thuật kích thủy lực 1 chiều lùn hồi về bằng lò xo của nhà sản xuất F.P.T (Fluid Power Technology S.r.l) ITALY:

Tên gọi các loại kích thủy lực 1 chiều lùn về bằng lò xo của hãng F.P.T (Fluid Power Technology S.r.l) ITALY:

Model CRM-10/50-C: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn, kích thủy lực 10 tấn, kích 10 tấn, kích 1 chiều 10 tấn, kích thủy lực lùn, kích thủy lực 1 chiều lùn 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều lùn hồi bằng lò xo 10 tấn, kích thủy lực lùn 10 tấn, kích lùn 10 tấn, kích lùn 1 chiều 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 10 tấn hành trình 50mm, kích 10 tấn hành trình 50mm, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực lùn 10 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều lùn 10 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều lùn hồi bằng lò xo 10 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực lùn 10 tấn hành trình 50mm, kích lùn 10 tấn hành trình 50mm, kích lùn 1 chiều 10 tấn hành trình 50mm, 

Model CRM-20/50-C: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 20 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 20 tấn, kích thủy lực 20 tấn, kích 20 tấn, kích 1 chiều 20 tấn, kích thủy lực lùn, kích thủy lực 1 chiều lùn 20 tấn, kích thủy lực 1 chiều lùn hồi bằng lò xo 20 tấn, kích thủy lực lùn 20 tấn, kích lùn 20 tấn, kích lùn 1 chiều 20 tấn, kích thủy lực 1 chiều 20 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 20 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 20 tấn hành trình 50mm, kích 20 tấn hành trình 50mm, kích 1 chiều 20 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực lùn 20 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều lùn 20 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều lùn hồi bằng lò xo 20 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực lùn 20 tấn hành trình 50mm, kích lùn 20 tấn hành trình 50mm, kích lùn 1 chiều 20 tấn hành trình 50mm,

Model CRM-30/50-C: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 30 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 30 tấn, kích thủy lực 30 tấn, kích 30 tấn, kích 1 chiều 30 tấn, kích thủy lực lùn, kích thủy lực 1 chiều lùn 30 tấn, kích thủy lực 1 chiều lùn hồi bằng lò xo 30 tấn, kích thủy lực lùn 30 tấn, kích lùn 30 tấn, kích lùn 1 chiều 30 tấn, kích thủy lực 1 chiều 30 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 30 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 30 tấn hành trình 50mm, kích 30 tấn hành trình 50mm, kích 1 chiều 30 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực lùn 30 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều lùn 30 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều lùn hồi bằng lò xo 30 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực lùn 30 tấn hành trình 50mm, kích lùn 30 tấn hành trình 50mm, kích lùn 1 chiều 30 tấn hành trình 50mm,

Model CRM-50/50-C: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 50 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 50 tấn, kích thủy lực 50 tấn, kích 50 tấn, kích 1 chiều 50 tấn, kích thủy lực lùn, kích thủy lực 1 chiều lùn 50 tấn, kích thủy lực 1 chiều lùn hồi bằng lò xo 50 tấn, kích thủy lực lùn 50 tấn, kích lùn 50 tấn, kích lùn 1 chiều 50 tấn, kích thủy lực 1 chiều 50 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 50 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 50 tấn hành trình 50mm, kích 50 tấn hành trình 50mm, kích 1 chiều 50 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực lùn 50 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều lùn 50 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều lùn hồi bằng lò xo 50 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực lùn 50 tấn hành trình 50mm, kích lùn 50 tấn hành trình 50mm, kích lùn 1 chiều 50 tấn hành trình 50mm,

Model CRM-100/50-C: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 100 tấn, kích thủy lực 100 tấn, kích 50 tấn, kích 1 chiều 100 tấn, kích thủy lực lùn, kích thủy lực 1 chiều lùn 100 tấn, kích thủy lực 1 chiều lùn hồi bằng lò xo 100 tấn, kích thủy lực lùn 100 tấn, kích lùn 100 tấn, kích lùn 1 chiều 100 tấn, kích thủy lực 1 chiều 100 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 100 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 100 tấn hành trình 50mm, kích 100 tấn hành trình 50mm, kích 1 chiều 100 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực lùn 100 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều lùn 100 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều lùn hồi bằng lò xo 100 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực lùn 100 tấn hành trình 50mm, kích lùn 100 tấn hành trình 50mm, kích lùn 1 chiều 100 tấn hành trình 50mm,

Với các yêu cầu đối với kích thủy lực lùn có tải trọng và hành trình khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 0932182327 để được cung cấp thông số kỹ thuật và báo giá cụ thể.

KÍCH THỦY LỰC 1 CHIỀU RỖNG CRM-FO SERIAL (HOLLOW, SINGLE-ACTING CYLINDERS WITH SPRING RETURN SERIAL CRM-FO):

Thông số kỹ thuật kích thủy lực 1 chiều rỗng tâm của nhà sản xuất F.P.T (Fluid Power Technology S.r.l) ITALY:

Tên gọi và từ khóa tìm kiếm các loại kích thủy lực 1 chiều rỗng của hãng F.P.T (Fluid Power Technology S.r.l) ITALY:

Model CRM-10/50-FO: kích thủy lực 1 chiều rỗng 10 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực rỗng tâm 10 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực rỗng 10 tấn hành trình 50mm, kích rỗng tâm 10 tấn hành trình 50mm, kích rỗng 10 tấn hành trình 50mm, kích có lỗ rỗng 10 tấn hành trình 50mm.

Model CRM-10/80-FO: kích thủy lực 1 chiều rỗng 10 tấn hành trình 80mm, kích thủy lực rỗng tâm 10 tấn hành trình 80mm, kích thủy lực rỗng 10 tấn hành trình 80mm, kích rỗng tâm 10 tấn hành trình 80mm, kích rỗng 10 tấn hành trình 80mm, kích có lỗ rỗng 10 tấn hành trình 80mm.

Model CRM-20/50-FO: kích thủy lực 1 chiều rỗng 20 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực rỗng tâm 20 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực rỗng 20 tấn hành trình 50mm, kích rỗng tâm 20 tấn hành trình 50mm, kích rỗng 20 tấn hành trình 50mm, kích có lỗ rỗng 20 tấn hành trình 50mm.

Model CRM-20/100-FO: kích thủy lực 1 chiều rỗng 20 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực rỗng tâm 20 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực rỗng 20 tấn hành trình 100mm, kích rỗng tâm 20 tấn hành trình 100mm, kích rỗng 20 tấn hành trình 100mm, kích có lỗ rỗng 20 tấn hành trình 100mm.

Model CRM-20/160-FO: kích thủy lực 1 chiều rỗng 20 tấn hành trình 160mm, kích thủy lực rỗng tâm 20 tấn hành trình 160mm, kích thủy lực rỗng 20 tấn hành trình 160mm, kích rỗng tâm 20 tấn hành trình 160mm, kích rỗng 20 tấn hành trình 160mm, kích có lỗ rỗng 20 tấn hành trình 160mm.

Model CRM-30/50-FO: kích thủy lực 1 chiều rỗng 30 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực rỗng tâm 30 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực rỗng 30 tấn hành trình 50mm, kích rỗng tâm 30 tấn hành trình 50mm, kích rỗng 30 tấn hành trình 50mm, kích có lỗ rỗng 30 tấn hành trình 50mm.

Model CRM-30/100-FO: kích thủy lực 1 chiều rỗng 30 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực rỗng tâm 30 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực rỗng 30 tấn hành trình 100mm, kích rỗng tâm 30 tấn hành trình 100mm, kích rỗng 30 tấn hành trình 100mm, kích có lỗ rỗng 30 tấn hành trình 100mm.

Model CRM-30/150-FO: kích thủy lực 1 chiều rỗng 30 tấn hành trình 150mm, kích thủy lực rỗng tâm 30 tấn hành trình 150mm, kích thủy lực rỗng 30 tấn hành trình 150mm, kích rỗng tâm 30 tấn hành trình 150mm, kích rỗng 30 tấn hành trình 150mm, kích có lỗ rỗng 30 tấn hành trình 150mm.

Model CRM-60/75-FO: kích thủy lực 1 chiều rỗng 60 tấn hành trình 75mm, kích thủy lực rỗng tâm 60 tấn hành trình 75mm, kích thủy lực rỗng 60 tấn hành trình 75mm, kích rỗng tâm 60 tấn hành trình 75mm, kích rỗng 60 tấn hành trình 75mm, kích có lỗ rỗng 60 tấn hành trình 75mm.

Model CRM-60/150-FO: kích thủy lực 1 chiều rỗng 60 tấn hành trình 150mm, kích thủy lực rỗng tâm 60 tấn hàn